Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Handige databases


  • Overzicht van alle duale opleidingen en scholen in West-Vlaanderen: klik hier
  • Overzicht van alle erkende werkplekken: klik hier
  • Alle webinars en infofiches voor trajectbegeleiders: klik hier
  • Dashbord Departement Werk en Sociale Economie: alle gegevens over duaal leren: klik hier
  • Dataloep: Aantal duale leerlingen in Vlaanderen / per gemeente / per school. (gebruik de groene filter) > klik hier
  • Dashboard Sectorale Partnerschappen: aantal erkenningen, mentoren, ondernemingen per sector > klik hier
  • Overzicht van alle mogelijke duale opleidingen: klik hier
  • Overzicht van alle mogelijke duale opleidingen per graad of per studiegebied: klik hier
  • Alle standaardtrajecten van de duale opleidingen: klik hier 
  • Overzicht van leerfiches mtech+: klik hier
  • Overzicht van de mentoren opleidingen duaal leren: klik hier 
  • In welke scholen worden de duale opleidingen aangeboden? (klik op de gewenste opleiding)

  Leerlingendocumenten


  Deze documenten kunnen ongetwijfeld handig zijn voor je leerlingen: 


  Screeningstool voor leerlingen in de aanloopfase


  Voor de screening van leerlingen is er een keuze uit onderstaande screeningtools:

  Financiële documenten


  • Ondersteuning voor leerlingen duaal leren: klik hier
  • Leervergoedingen in duaal leren: klik hier 
  • Alles in verband met het groeipakket (kindergeld): klik hier
  • De startbonus voor leerlingen: klik hier
  • Incentives voor ondernemingen: klik hier 
  • Verplaatsingskosten voor leerlingen: klik hier
  • Schooltoeslag voor leerlingen: klik hier 
  • Zorgtoeslag voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte: klik hier 

   Stappenplan

     In opleidingen Duaal Leren spelen trajectbegeleiders een hele belangrijke rol ineen aantal beleidsmatige, organisatorische en communicatieve acties. In deze checklist vind je een stappenplan voor trajectbegeleiders met timing en verdere info.

     Timing

     Actie

     Meer info

     Vanaf maart -
     SJ voorafgaand aan opstart

     Je bent door je directie aangeduid als trajectbegeleider in Duaal Leren.


     Heel wat info over duaal leren vind je op deze website en op de website van het departement. Er is een algemeen vormingsaanbod voor trajectbegeleiders, maar elke koepel organiseert dit ook.


     Verdiep je in deze interessante infofiches.


     Ondersteun (administratief) kandidaat - werkplekken bij erkenningsaanvragen.


     Informeer en sensibiliseer  

     - je collega’s,  

     - de kandidaat-leerlingen  

     - hun ouders  

     - de werkplekken 

     over Duaal Leren. Maak gebruik van het beschikbare campagnemateriaal of contacteer het steunpunt over beschikbare presentaties. 


     Werk in je school mee aan een evaluatiebeleid Duaal Leren gebaseerd op de standaardtrajecten.


     Screen kandidaat-leerlingen op arbeidsrijpheid.


     Werk rond sollicitatievaardigheden met kandidaat-leerlingen.

     augustus tot september - SJ opstart

     Informeer je duale leerlingen grondig met de informatie die je in deze website kan vinden.


     Schakel Ondersteuning Alternerend in voor de jongere waar nodig.


     Match elke jongere binnen 20 werkdagen na inschrijving aan een werkplek.


     Sluit een overeenkomst af met de jongere, de werkplek en de school. 

     Tip: om de betrokkenheid van de ouders te verbeteren en om de stap naar de duale opleiding voor de leerling te verkleinen, raden we sterk aan om het eerste contact tussen werkplek en leerling op school te organiseren! 


     Stel samen met de erkende mentor van de werkplek voor elke jongere een persoonlijk opleidingsplan op aan de hand van het standaardtraject. 

      

     Het opleidingsplan: 

     - Geeft het individuele leertraject weer  

     - Is afgestemd op de noden en mogelijkheden van de leerling 

     - Omvat zowel de les- als de werkplekcomponent 

     - Houdt rekening met de specifieke ondernemingscontext 

     - Wordt toegevoegd aan de overeenkomst 


     Bezoek regelmatig je duale leerling op de werkplek en volg samen met de erkende mentor zijn leerproces.     Bespreek het leerproces regelmatig met de leerling en zijn erkende mentor.