Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Voor Ouders

Duaal, is het iets voor mijn kind?

Info voor OUDERS


De belangrijkste weetjes voor ouders hebben we samengevat in deze korte video.


Meer weten?

Alle info vind je hieronder!


Nog vragen? Contacteer ons!

Als ouder wil je natuurlijk het allerbeste voor je kind. Wanneer je merkt dat je kind meer nodig heeft dan alleen schools leren, kan je duaal leren overwegen. Maar, wat is dat nu precies, duaal leren?


Wat is duaal leren?  

Wat duaal leren juist is, leggen we je graag uit op deze pagina.

 

Is dat niet hetzelfde als een stage? 

Duaal leren is veel intensiever: bij een stage voer je op de werkplek uit wat je op school hebt geleerd, maar bij duaal leren leer je ook nieuwe competenties in de onderneming zelf. Stages duren hoogstens enkele weken terwijl je bij de meeste duale opleidingen 3 dagen per week (het ganse jaar door) op de werkplek bent.  Bij de meeste opleidingen van duaal leren krijgt de leerling ook een leervergoeding. Niet veel, maar een leuk extraatje. 

 

De troeven van duaal leren 

  • Je kind haalt een volwaardig diploma/getuigschrift in het voltijds onderwijs. 
  • Je kind krijgt intensieve begeleiding en opvolging door de trajectbeleider op school en door de mentor op de werkplek.
  • Naast praktijkgerichte skills en algemene vakken ontwikkelt je kind ook een arbeidsattitude. 
  • Na een duale opleiding heb je maximale kansen op de arbeidsmarkt. Ook verder studeren in een specialisatiejaar, een graduaats- of bacheloropleiding in het hoger onderwijs of een opleiding in het volwassenenonderwijs behoort tot de mogelijkheden. 


FAQ

De meest gestelde vragen door ouders hebben we hieronder samengevat. Zoek je nog andere info, dan kan je terecht in onze begrippenlijst 

of stuur je vraag naar steunpunt@duaalwest.be

Welk diploma krijgt mijn kind?

Heb je het volledig traject succesvol doorlopen, dan ontvang je het diploma secundair onderwijs of het getuigschrift van het 3e leerjaar 3e graad in het voltijds onderwijs. Het duale diploma is gelijkwaardig aan de diploma’s in het regulier onderwijs! Duaal leren gaat dus niet om een niveau maar wel om een alternatieve manier om je diploma te halen. Het is de klassenraad -waar ook de werkplekmentor deel van uit maakt- die beslist over het slagen van de leerling.

 

We streven er natuurlijk naar dat iedereen zijn onderwijskwalificatie haalt. Wie niet slaagt voor het geheel van de onderwijsdoelen maar wel voor de beroepsgerichte competenties ontvangt een beroepskwalificatie of een deelkwalificatie. Ook met deze kwalificaties kan je terecht op de arbeidsmarkt.


Lukt het ook niet met de beroepscompetenties, dan kan de klassenraad nog verschillende attesten uitreiken.

Wat kan je na een duale

opleiding doen?

Na je duale opleiding heb je maximale kansen op de arbeidsmarkt. Ook verder studeren in een specialisatiejaar, een graduaats- of bacheloropleiding in het hoger onderwijs of een opleiding in het volwassenenonderwijs behoort tot de mogelijkheden. 

Kan ik mijn kindergeld (groeipakket) verliezen?

Minderjarigen in Vlaanderen hebben sowieso recht op het groeipakket tot en met de maand waarin het kind 18 wordt. Het maakt niet uit hoeveel uren je kind werkt of hoeveel je kind verdient. Het maakt ook niet uit waar je kind een alternerende opleiding volgt. Ook andere onderdelen van het groeipakket zoals de schoolbonus en de schooltoeslag blijven lopen. De leervergoeding is beperkt tot het maximaal bedrag van het groeipakket.


Voor meerderjarigen zijn er wel beperkingen: klik hier voor meer info.

Wie begeleidt mijn kind?

In school krijgt je kind voor zowel de algemene vorming als de beroepsgerichte vakken les van de vakleerkrachten.   

 

De begeleiding en ondersteuning gebeurt op school door de trajectbegeleider (die soms ook vakleerkracht is). De trajectbegeleider is het aanspreekpunt voor leerling, ouders, onderneming, mentor en is ook verantwoordelijk voor de administratie bij de opstart en de afronding van het traject.   

 

Op de werkplek begeleidt een mentor de leerling. De mentor heeft een mentoropleiding gevolgd en moet voldoen aan een aantal voorwaarden.   

Wie zorgt voor de aankoop van werkmateriaal en dergelijke?

Voor de aanschaf van werkmateriaal worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de school en de onderneming.  

Heeft je kind al een basispakket aangekocht via de school, dan kan dat meestal worden gebruikt. Extra materialen worden steeds voorzien door de onderneming. Die materialen blijven dan wel eigendom van de onderneming.  

 

De leerling ondertekent jaarlijks een verklaring waaruit blijkt dat hij/zij eigen materiaal wil gebruiken en in welke mate dat het geval is.  

Wat bedoelen ze met het “advies arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid”?

Op het laatste jaarrapport van je kind gaf de klassenraad een (niet-bindend) advies ‘arbeidsbereidheid’ en ‘arbeidsrijpheid’. Met dit advies willen ze je laten weten of je kind klaar is om te leren op een werkplek.    

 

Maar wat wil dat zeggen, arbeidsbereid en arbeidsrijp?    

Je bent arbeidsbereid als je gemotiveerd bent om te leren op de werkvloer.   

Je bent arbeidsrijp als je in staat bent om te leren zowel in school als op de werkplek.   

 

Is je kind nog niet helemaal arbeidsrijp? Dan kan je kind voor de aanvang van de duale opleiding starten in de aanloopfase. Alle info hierover kan je krijgen bij de trajectbegeleider van de school of via onze begrippenlijst.

Wat als duaal leren niets voor mijn

kind blijkt te zijn?

De klassenraad die voorafgaat aan je start in een duale opleiding, zal advies geven of jouw kind klaar is voor duaal leren. Ze gaan de “arbeidsbereidheid” en de “arbeidsrijpheid” van de leerling na. Het advies van deze klassenraad is echter niet bindend. 

 

Is jouw kind gestart in een duale opleiding en het blijkt toch niets voor hem/haar te zijn, dan kan jouw kind terug naar een niet-duale opleiding (rekening houdend met de toelatings- en instapvoorwaarden van die opleiding). 

Waar kan ik nog meer info vinden?

Nood aan nog meer info? Dan kan je