Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Duaal leren uitgelegd in 10 vragen en antwoorden

Er wordt gestreefd naar een verdeling waarbij de leerling minstens 60% van de tijd op de werkplek door brengt.   

 

In het secundair onderwijs betekent dit meestal dat de leerling twee dagen op school door brengt (één dag voor algemene vorming, één dag voor praktijkgerichte vakken) en drie dagen op de werkplek. Deze verdeling hangt af van de opleiding/sector die je kiest en van de manier waarop je school de duale opleiding in richt.  

 

Vraag je school naar het uurrooster om de verdeling van jouw opleiding te kennen.  

Interessant is ongetwijfeld dat je tijdens je opleiding duaal leren (meestal) een leervergoeding krijgt, waar dit bij stages en werkplekleren niet het geval is. Bij stages/werkplekleren is het de bedoeling om de competenties die je op school hebt geleerd te oefenen op je stageplaats. Tijdens duaal leren zal je niet alleen competenties aanleren op school, maar ook nieuwe competenties leren op je werkplek.

  

Duaal leren is veel intensiever:  

 • bij duaal leren leer je meerdere dagen per week op de werkplek, het hele schooljaar lang. Stages zijn meestal beperkt tot enkele weken. Bij duaal leren breng je meer tijd door op de werkvloer waardoor je al sneller echt deel gaat uitmaken van de ploeg collega’s.
 • je leert een deel van de praktijkgerichte competenties op de werkplek bij je mentor, een ander deel tijdens de praktijkvakken op school. Deze wisselwerking tussen school en werkplek zorgt voor beter opgeleide en meer gemotiveerde leerlingen. De evaluaties gebeuren ook in samenspraak tussen school en werkplek. 
 • door de realistische omgeving, machines en werksfeer zal de duale opleiding meer zelfstandigheid vragen dan een gewone stage. We zien de zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin bij duale leerlingen snel stijgen. 

Je moet minstens 16 jaar oud zijn of je bent 15 jaar en je hebt de eerste graad van het secundair onderwijs afgerond. Een duale opleiding kan je volgen tot het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

Voor het secundair onderwijs

 • Alles hangt af van de opleiding die je kiest en hoeveel uur je op de werkplek zal doorbrengen.   
 • Bij duale opleidingen met minder dan 20 uur per week op de werkplek word je niet betaald.   
 • Bij duale opleidingen waar je meer dan 20 uur per week op de werkplek bent kan je een leervergoeding krijgen. Hoeveel? Dat vind je hier. Naast het ontvangen van een leervergoeding bouw je ook sociale rechten op en je ouders behouden het recht op kindergeld.   

Voor het volwassenonderwijs

 • Het hoofddoel van een duale opleiding is het aanleren van een beroep en niet het verrichten van arbeid. Daarom ontvang je geen loon maar een leervergoeding. In het volwassenonderwijs wordt er een leervergoeding betaald per uur. Hoeveel deze nu bedraagt vind je hier.  
 • Bij een ODO-opleiding worden enkel de uren op de werkplek vergoed, bij een ODOS-opleiding zowel de uren op de werkplek als de uren opleiding (zie overeenkomsten)
 • Alle details over de leervergoeding vind je hier.  
 • Wie een duale opleiding volgt bij de eigen werkgever, ontvangt geen leervergoeding omdat je al een loon ontvangt.  


Bovenop de leervergoeding ontvang je ook nog een extra leerlingenpremie van €500 per schooljaar!

Voorwaarde is dat je minstens 4 maanden opleiding hebt gevolgd op je werkplek in dat schooljaar. Deze premie kan je maximaal 3x ontvangen. Als je je rekeningnummer hebt opgegeven in je overeenkomst, dan komt deze premie automatisch op je rekening. 


Meer weten over de leervergoeding? Dan kan je terecht in deze infofiche.

Op onze homepage kan je op de interactieve kaart inzoomen op je eigen regio om alle duale opleidingscentra in de buurt te zien. Onder de kaart staat een link naar alle duale opleidingen in onze provincie, zowel in het secundair, het hoger als het volwassenenonderwijs!  

Leerlingen die hun diploma in een duale opleiding hebben gevolgd kunnen:

 • onmiddellijk aan de slag
 • 1 jaar verder studeren in het secundair: Se-n-Se
 • 2 jaar verder studeren in het hoger onderwijs: graduaat
 • 3 jaar verder studeren in het hoger onderwijs: professionele bachelor

In een duale opleiding haal je dezelfde studiebewijzen als in de andere richtingen van het voltijds onderwijs. Duaal leren is geen onderwijsniveau maar een onderwijsvorm waarmee je op een alternatieve manier je diploma kan halen.


We streven er natuurlijk naar dat je je diploma haalt, maar ook als dit niet helemaal lukt kan je studiebewijzen behalen. Bijvoorbeeld als je heel goed bent in beroepsgerichte vorming en veel minder in algemene vorming, dan kan je een beroepskwalificatie of een certificaat behalen. Voor meer info hieromtrent contacteer je best het steunpunt, je school of centrum. 

Ja. Tot en met de eerste lesdag na de herfstvakantie kan je instappen in een duale opleiding.   

 

Later starten met duaal leren is ook mogelijk, maar dan heb je wel de expliciete goedkeuring nodig van de klassenraad.  

Leerlingen in duaal leren hebben recht op alle schoolvakanties. In bepaalde gevallen kunnen hier wel kleine afwijkingen op zijn:   

  

 • Voor sommige opleidingen kan men beslissen dat er een aantal dagen of weken in de schoolvakanties naar de werkplek gegaan moet worden. Dit kan enkel als er een leeropportuniteit eigen aan de opleiding is, vb. oogst van groenten in de zomer. Deze dagen worden dan gecompenseerd op een ander moment van het schooljaar zodat je wel evenveel vakantie hebt. 
 • Voor sommige opleidingen kan men beslissen om het aantal weken schoolvakantie te beperken van 15 tot 12. Dit kan enkel onder zeer specifieke voorwaarden en zal dus eerder uitzonderlijk gebeuren. 

  

Of één van de twee uitzonderingen van toepassing is op de studierichting die je volgt of wil volgen, vraag je best even na bij het steunpunt, je school of centrum.  

 

Alles over de vakantieregeling kan je terug vinden in deze fiche of bekijk deze webinar.

Een studentenovereenkomst kan 

 • alleen voor periodes dat de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. 
 • enkel bij een andere onderneming dan de onderneming waar de leerling de opleiding duaal leren volgt. 
 • niet als de leerling een inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen krijgt. 

 

Voor minderjarigen: 

 • Deze leerlingen mogen niet meer dan 38 uur per week worden opgeleid bij één of meerdere ondernemingen. Studentenarbeid voor minderjarige leerlingen is dus alleen mogelijk in periodes waarbij de overeenkomst geschorst is door onbetaald verlof (vb. zomervakantie) of periodes waarin de leerling geen lopende overeenkomst in duaal leren of leren en werken heeft. 
 • Als de leerling tijdens de week nog geen 38u wordt opgeleid kan de leerling voor de overblijvende uren nog studentenarbeid doen.  

 

Voor meerderjarigen: 

 • Studentenarbeid voor meerderjarige leerlingen is mogelijk bij een andere onderneming op dagen dat de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. Ook als de leerling tijdens de week al 38u wordt opgeleid.  

 

Alle gedetailleerde info over studentenarbeid kan je nalezen in deze infofiche. Nog meer weten? Bekijk dan even deze handige webinar.