Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Duaal leren uitgelegd in 10 vragen en antwoorden

Er wordt gestreefd naar een verdeling waarbij de leerling minstens 60% van de tijd op de werkplek door brengt.   

 

In het secundair onderwijs betekent dit meestal dat de leerling twee dagen op school door brengt (één dag voor theoretische vakken, één dag voor praktijkgerichte vakken) en drie dagen op de werkplek. Deze verdeling hangt af van de opleiding/sector die je kiest en van de manier waarop je school de duale opleiding in richt.  

 

Vraag je school naar het uurrooster om de verdeling van jouw opleiding te kennen.  

Bij stages leer je de competenties bij je leerkracht op school en oefen je daarna de handelingen op je stageplaats.   

  

Duaal leren is veel intensiever want:  

 • je leert een deel van de praktijkgerichte competenties op de werkplek bij je mentor. Je krijg ook nog heel wat ondersteuning tijdens de praktijkvakken die op school worden aangeboden. Deze wisselwerking tussen school en werkplek zorgt voor beter opgeleide en meer gemotiveerde leerlingen. De evaluaties gebeuren ook in samenspraak tussen school en werkplek.  
 • meestal breng je bij duaal leren meer tijd op de werkvloer door dan bij een stage en zal de jobinhoud meer zelfstandigheid vragen.  
 • bij duaal leren leer je meerdere dagen per week op de werkplek, het hele schooljaar lang. Stages zijn meestal beperkt tot enkele weken.  

Je moet minstens 16 jaar oud zijn of je bent 15 jaar en je hebt de eerste graad van het secundair onderwijs afgerond. Een duale opleiding kan je volgen tot het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

Voor het secundair onderwijs

 • Alles hangt af van de opleiding die je kiest en hoeveel uur je op de werkplek zal doorbrengen.   
 • Bij duale opleidingen met minder dan 20 uur per week op de werkplek word je niet betaald.   
 • Bij duale opleidingen waar je meer dan 20 uur per week op de werkplek bent kan je een leervergoeding krijgen tot 674,50 euro per maand (vanaf 1/12/2022). Naast het ontvangen van een leervergoeding bouw je ook sociale rechten op en je ouders behouden het recht op kindergeld.   

Voor het volwassenonderwijs

 • Het hoofddoel van een duale opleiding is het aanleren van een beroep en niet het verrichten van arbeid. Daarom ontvang je geen loon maar een leervergoeding. In het volwassenonderwijs bedraagt de leervergoeding 4,11 euro per uur (vanaf 1/12/2022).  
 • Bij een ODO-opleiding worden enkel de uren op de werkplek vergoed, bij een ODOS-opleiding zowel de uren op de werkplek als de uren opleiding (zie overeenkomsten)
 • Alle details over de leervergoeding vind je hier.  
 • Wie een duale opleiding volgt bij de eigen werkgever, ontvangt geen leervergoeding omdat je al een loon ontvangt.  

De volledige lijst met alle duale opleidingen kan je hieronder terugvinden.  

Kies op de website de gewenste opleiding, kies daarna in de “FILTERS” (linkerkolom) bij “GEOGRAFISCH” de provincie “West-Vlaanderen”.  


  

Op onze homepage kan je ook de verschillende locaties overlopen op de Google Maps-kaart.  

Klik hier om alle duale scholen in West-Vlaanderen te vinden of gebruik het kaartje op de homepage.


Wil je ook buiten onze provincie op zoek naar duale scholen, klik dan hier.

In een duale opleiding kan je dezelfde studiebewijzen behalen als in de andere richtingen van het voltijds onderwijs. Je kan er dus ook perfect je diploma behalen, en daarmee aan het werk gaan of besluiten om verder te studeren.  

  

We streven er natuurlijk naar dat je je diploma haalt, maar ook als dit niet helemaal lukt kan je studiebewijzen behalen, bijvoorbeeld als je heel goed bent in beroepsgerichte vorming en veel minder in algemene vorming. Meer info hieromtrent vraag je best op in je school of centrum.   

Ja. Tot en met de eerste lesdag na de herfstvakantie kan je instappen in een duale opleiding.   

 

Later starten met duaal leren is ook mogelijk, maar dan heb je wel de expliciete goedkeuring nodig van de klassenraad.  

Leerlingen in duaal leren hebben recht op alle schoolvakanties. In bepaalde gevallen kunnen hier wel kleine afwijkingen op zijn:   

  

 • Voor sommige opleidingen kan men beslissen dat er ook een aantal dagen of weken in de schoolvakanties naar de werkplek gegaan moet worden. Dit kan enkel als er een leeropportuniteit eigen aan de opleiding is, vb. oogst groenten in de zomer. Deze dagen worden dan gecompenseerd op een ander moment van het schooljaar zodat je wel evenveel vakantie hebt.   
 • Voor sommige opleidingen kan men beslissen om het aantal weken schoolvakantie te beperken van 15 tot 12. Dit kan enkel onder zeer specifieke voorwaarden en zal dus eerder uitzonderlijk gebeuren.  

  

Of één van de twee uitzonderingen van toepassing is op de studierichting die je volgt of wil volgen, vraag je best even na op je school of in het centrum.  

Een studentenovereenkomst kan 

 • alleen voor periodes dat de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. 
 • enkel bij een andere onderneming dan de onderneming waar de leerling de opleiding duaal leren volgt. 
 • niet als de leerling een inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen krijgt. 

 

Voor minderjarigen: 

 • Deze leerlingen mogen niet meer dan 38 uur per week worden opgeleid bij één of meerdere ondernemingen. Studentenarbeid voor minderjarige leerlingen is dus alleen mogelijk in periodes waarbij de overeenkomst geschorst is door onbetaald verlof of periodes waarin de leerling geen lopende overeenkomst in duaal leren of leren en werken heeft. 
 • Als de leerling tijdens de week nog geen 38u wordt opgeleid kan de leerling voor de overblijvende uren nog studentenarbeid doen.  

 

Voor meerderjarigen: 

 • Studentenarbeid voor meerderjarige leerlingen is mogelijk bij een andere onderneming op dagen dat de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsverstrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek. Ook als de leerling tijdens de week al 38u wordt opgeleid.  

 

Alle gedetailleerde info over studentenarbeid vind je hier.