Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Speeddate4Work is een initiatief om de eerste stap naar de werkplek voor duale leerlingen te verkleinen. Dit doen we door hen samen te brengen met de ondernemingen uit hun eigen regio en binnen hun eigen interessegebied.  


Door het organiseren van speeddates leren de leerlingen snel een persoon achter de naam van een onderneming kennen en dat vergemakkelijkt verdere contacten. Voor ondernemingen is het een kans om op korte tijd heel wat kandidaten te screenen voor hun duale werkplek, voor een vacature (laatstejaars) of zelfs voor studentenarbeid.

 

Vooraf worden de speeddates in klas voorbereid en maken de leerlingen hun CV op. Als organisatie hechten we veel belang aan de evaluatie van het gesprek en de nabespreking in klas.


1.  Het voordeel voor duale leerlingen is dat ze snel kunnen nagaan of ze een goeie match vinden met één of meerdere ondernemingen uit eigen regio. Deze match kan leiden tot: 

    • een mogelijke werkplek voor hun duale opleiding.  
    • een stagewerkplaats of een vakantiejob. 
    • een mogelijke werkgever voor de laatstejaars of voor in de toekomst  
    • een mooie zelfevaluatie want elke speeddate wordt afgerond met een evaluatie door de onderneming en een gesprek in klas. 


2.  Scholen kunnen tijdens Speeddate4Work nieuwe werkplekken leren kennen en kunnen hun duale opleidingen in de verf te zetten. De leerlingen behalen ook heel wat leerplandoelstellingen door het opmaken van het CV en de voorbereiding van het gesprek. 


3.  Ondernemingen krijgen de kans om gratis en op korte tijd na te gaan welke leerlingen een goeie match zijn. Op eerdere edities van Speeddate4Work vonden heel wat ondernemingen goeie kandidaten voor een duale opleiding. Na hun opleiding resulteerde dit in veel gevallen in vaste contracten. Het aanbieden van duale trajecten binnen een onderneming draagt ook bij tot een veel nauwere samenwerking met lokale scholen wat op zich heel wat extra kansen biedt voor ondernemingen. 


Een onderneming die wil deelnemen engageert zich voor het volgende:

a) Bij Speeddate4Work geven we absolute voorrang aan het aanbieden van een duale werkplek!

b) Enkel aan leerlingen in hun laatste jaar kunnen er ook vacatures aangeboden worden.

c) Pas na het invullen van duale werkplekken kan er ook over studentenarbeid gesproken worden.

d) Sommige leerlingen hebben al een werkplek. Zij komen naar Speeddate4Work als sollicitatieoefening. Als onderneming neem je het engagement op om ook die leerlingen een volwaardig gesprek aan te bieden. Wie weet wat een goed gesprek in de toekomst nog kan opleveren…Klik op één van de locaties bovenaan deze pagina voor de concrete info!


Meer info?   Contacteer ons: steunpunt@duaalwest.be

Speeddate4Work is een organisatie van: