Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Ik wil mijn onderneming duaal maken

Stap als onderneming mee in duaal leren

PROFICIAT! Je wil als bedrijf de erkenning aanvragen voor één of meerdere duale opleidingen.  

 

Hieronder vind je

 • een praktisch stappenplan voor ondernemingen die voor de eerste keer willen instappen in het duaal verhaal.  
 • een handige starterskit voor je onderneming.  

   

  Heb je nog vragen, contacteer ons!

  In 6 stappen naar duaal leren

  1

  Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een erkenning te krijgen.  

  • Zorg er voor dat de aan te leren activiteiten aansluiten bij de gevolgde duale opleiding en dat het opleidingsplan van de duale opleiding gerealiseerd wordt. Welke zaken er precies zullen moeten aangeleerd worden binnen het opleidingsplan kan je bespreken met de trajectbegeleider van de school. 
  • Het bedrijf moet beschikken over voldoende financiële draagkracht zodat de lerende zijn opleiding in de onderneming kan voleindigen. 
  • Het bedrijf beschikt over de organisatie en de bedrijfsuitrusting om het opleidingsplan uit te voeren. 
  • Het bedrijf mag geen arbeidsrechterlijke of RSZ-veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de opleiding in het gedrang brengen. 
  • Het bedrijf moet de engagementen nakomen die verbonden zijn aan de erkenning en het afsluiten van de overeenkomst. 

  2

  Doe de aanvraag tot erkenning als leerwerkplek in het digitale loket voor ondernemingen (app.werkplekduaal.be).  

  • Zorg dat je de officiële benaming van de duale opleiding kent. Voor elke opleiding én per vestiging van je bedrijf moet je een aparte erkenning aanvragen. Bij vragen of problemen kan de helpdesk in de app je ondersteunen of kan je de trajectbegeleider van de school contacteren.  
  • Zorg dat je vooraf ook alle documenten hebt verzameld zoals een uittreksel uit het strafregister (596.2-model voor minderjarigen) voor je mentor. 
  • Je hoort binnen de 14 dagen of je erkenning is goedgekeurd. De erkenning is 5 jaar geldig.  


  De erkenning wordt behandeld door het Sectorale Partnerschap of door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Tijdens de erkenningsaanvraag kan het partnerschap u contacteren of langskomen voor een plaatsbezoek. De sectorconsulent gaat na of je bedrijf kan erkend worden aan de hand van een zogenaamde activiteitenlijst. Per duale opleiding werd een activiteitenlijst geschreven waarin de activiteiten die tijdens de duale opleiding in de onderneming aan bod dienen te komen uitgeschreven staan.  

  3

  Stel binnen je onderneming een mentor aan.  De mentor is de persoon binnen het bedrijf die de leerling begeleidt, opleidt en evalueert. Naast deze mentor kunnen ook andere werknemers de leerling helpen opleiden. De mentor moet een verplichte mentoropleiding volgen. In de meeste gevallen vindt de opleiding plaats binnen de 3 tot 12 maanden na de erkenning als leerwerkplek, dit is per sector bepaald. Als de mentor al een soortgelijke opleiding heeft gevolgd, is een vrijstelling soms mogelijk. Check zeker ook de financiële tegemoetkomingen waar je bedrijf recht op heeft als je werkt met een erkende mentor.


  De mentor: 

  • is van onberispelijk gedrag, zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister (596.2-minderjarigenmodel). 
  • is minstens 25 jaar. 
  • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring 
  • heeft een mentoropleiding gevolgd of werd hiervoor vrijgesteld.

  4

  Ga op zoek naar een jongere voor jouw leerwerkplek. 

  • Een leerling vindt jouw werkplek: een leerling kan direct contact opnemen of via de onderwijsinstelling bij jouw onderneming terecht komen. Leerlingen kunnen de erkende werkplekken raadplegen op  Werkplekken zoeken – Duaal. Hou  dus de informatie over je leerwerkplek up to date in het digitale loket. Je kan per opleiding en vestiging waarvoor je erkend bent aanduiden of er een beschikbare werkplek is.  
  • Jouw onderneming gaat zelf op zoek naar een leerling: maak het aanbod van jouw leerwerkplekken bekend aan scholen uit de omgeving en/of aan opleidingscentrum Syntra die opleidingen Duaal Leren inrichten.   

  5

  Voer een sollicitatiegesprek/intakegesprek met de kandidaat-leerling en kies een leerling die past binnen je onderneming. We raden sterk aan om het eerste gesprek in school te organiseren om zo de stap voor de leerling zo klein mogelijk te maken. In het intakegesprek kan je de wederzijdse verwachtingen bespreken, een realistisch beeld van de job schetsen en peilen naar de motivatie van de jongere. Op die manier vergroot je de kans op een goede match tussen leerling en werkplek. Wees ook realistisch: de tewerkstelling maakt deel uit van de opleiding van de jongere, hij/zij komt in jouw onderneming om te LEREN. Zorg er voor dat de leerling bij de eerste ontvangst op het bedrijf een warm onthaal krijgt.

  6

  Sluit een overeenkomst met de onderwijsinstelling en de leerling. Het soort overeenkomst is afhankelijk van het aantal uren dat de leerling op de werkvloer moet zijn, en dat ligt vast per opleiding.  


  Voor het secundair onderwijs: 

   

  Voor het volwassenonderwijs: 

  Wens je toch nog meer informatie te verkrijgen over de voorwaarden en voordelen van werkplekken binnen duaal leren, dan kan je: 

  • alle antwoorden op je vragen vinden in deze webinar

  Starterskit Duale Onderneming

  Dankzij het ESF-project Duamotiv van Educam tesamen met diverse onderwijspartners, werd een starterskit uitgewerkt voor ondernemingen. Alle relevante informatie rond duaal leren, de OAO, de bijhorende afspraken en mogelijke tegemoetkomingen wordt er vanuit het perspectief van een onderneming besproken.   


  Deze starterskit zal elk jaar worden vernieuwd zodat de vermelde wetgeving/cijfers steeds up-to-date zijn. De starterskit mag naar believen worden aangepast (logo school, lay-out, contactgegevens, extra inhoud…). Enige vereiste is dat de laatste bladzijde met de logo’s van de ESF-projectpartners behouden blijft.