Provinciaal Steunpunt Duaal Leren West-Vlaanderen

Als school of opleidingscentrum een duale opleiding aanbieden vergt wat voorbereiding, maar ook tal van voordelen. Op termijn zal de doorgedreven samenwerking met ondernemingen uit eigen regio niet alleen duale leerlingen opleveren, maar ook vele nieuwe kansen bieden voor uw school en het lerarenkorps.


Als school moet je een aanvraag tot programmatie indienen. De reglementering voor het gewoon secundair onderwijs vind je hier en voor het buitengewoon secundair onderwijs hier.  


Via de knoppen bovenaan vind je alle nodige info over alle aspecten van duaal leren.  

Heb je nog vragen, contacteer het Steunpunt!

Start-to-duaal: stappenplan voor scholen

Om te starten met opleidingen Duaal Leren moet een schooldirectie een aantal beleidsmatige, organisatorische en communicatieve acties ondernemen. Deze acties zijn verspreid over een periode van een jaar tot anderhalf jaar voorafgaand aan het schooljaar waarin jouw school opleidingen Duaal Leren wil inrichten.  

Timing

Soort acties

Actie

Meer info

januari-juni

(1,5 SJ voor opstart)

Beleidsmatig

Bepaal de werkwijze om gegrond advies arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid te geven aan einde van 2de graad.


Voorbereiding programmatie aanvraag

Informeer naar noden op de regionale arbeidsmarkt in kader van nieuwe programmatie-aanvraag. Het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren verzamelt regelmatig de cijfers van de regionale arbeidsmarkt in samenwerking met VDAB.  

 

Contacteer ons voor meer info over de arbeidsmarkt in je eigen regio!


Contacteer je pedagogische begeleider duaal leren en informeer hem over je plannen! 

- KOV: davy.vandorpe@katholiekonderwijs.vlaanderen 

- GO!: mathieu.de.boever@g-o.be 

 

Neem contact op met het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren voor extra hulp of info.

september-november,   

(SJ voor opstart)

Organisatorisch

Geef voor 15 oktober je intentie tot programmatie door aan het overlegforum Duaal Leren POF. 

Die melding kan via gewone mail en bevat enkel de naam van de duale opleiding, het niveau en de naam van de onderwijsinstelling. 

uiterlijk 31 oktober (SJ voor opstart)

Organisatorisch

Uiterlijk op 31 oktober voor 12u ’s middags dien je als school een aanvraagdossier in bij het POF. Om de planlast voor jullie zo klein mogelijk te houden, mag dat gewoon een kopie zijn van het dossier dat je voorbereidt voor AGODI.  

Je stuurt je aanvraag door naar pof@west-vlaanderen.be 

30 november

(SJ voor opstart)

Organisatorisch

Dien je dossier in bij AGODI.

maart

(SJ voor opstart)

Beleidsmatig

Na ontvangst toestemming: wijs leerkrachten en trajectbegeleiders toe aan de opleidingen Duaal LerenStel een beleid op rond de organisatie van Duaal Leren binnen eigen schoolcontext
Werk een evaluatiebeleid Duaal Leren uit gebaseerd op de standaardtrajecten


Communicatief

Informeer en sensibiliseer je leerkrachten, je (toekomstige) leerlingen én hun ouders over Duaal Leren. 

 

Het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren komt graag langs in jouw school om het korps in te lichten over Duaal Leren in de regio. We kunnen ook voorzien in presentaties voor ouders en promotiemateriaal.  

1 september

(SJ van opstart)


START DUAAL LEREN IN JOUW SCHOOL!

Veel succes!


FAQ voor scholen

Wanneer is de leerling geslaagd?  

Woanneer zien ze der deure? 

De klassenraad beslist over het al dan niet slagen van een leerling. Bij duaal leren sluiten de trajectbegeleider van school en de mentor van de onderneming aan bij de klassenraad. Als je slaagt in zowel de algemeen vorming als in de beroepsvorming, dan behaal je je onderwijskwalificatie. De klassenraad kan echter ook een beroepskwalificatie of deelkwalificatie uitreiken als je niet slaagt voor het algemeen vormend gedeelte.   

 

Alle details over de klassenraad kan je hier vinden.

Wat moet er opgenomen worden in

het schoolreglement?

Wuk moet der in t schoolreglement?

Scholen die duale opleidingen aanbieden, moeten enkele extra passages in hun schoolreglement opnemen. Welke die passages zijn, staat beschreven in de omzendbrief duaal leren in hoofdstuk 9. Het gaat onder andere om de volgende aspecten:

Kan een leerling opnieuw starten met duaal leren als hij/zij al gestopt was met school? 

Wuk als ze ol gestopt woaren? 

Is de leerling minder dan één jaar geleden gestopt met school, dan kan de leerling gewoon terug inschrijven.  

  

Is het al langer dan één jaar geleden, dan moet de leerling even langs bij de VDAB. Zij bekijken samen met de leerling wat de beste opties zijn. Meer info vind je hier. Wie al een leefloon ontvangt gaat niet langs bij de VDAB maar kan advies vragen aan het OCMW.  

Mag de leerling tijdens het traject nog van werkplek veranderen? 

Oe zit ut met verandern van werkplekke? 

We streven er natuurlijk naar om alle gesloten overeenkomsten na te leven. Mocht dit om één of andere reden toch niet lukken, dan gelden er de volgende regels:  

 

In de eerste 30 dagen van de overeenkomst: zowel de leerling als de onderneming mag de overeenkomst beëindigen zonder specifieke reden. De leerling brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte en presteert een opzegtermijn van 7 dagen. Die termijn begint te lopen de dag na de schriftelijke opzeg. Tijdens die opzegperiode moet de leerling nog naar de les én opleiding volgen op de werkplek.  

 

Vanaf 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst: de leerling motiveert schriftelijk aan de trajectbegeleider grondig waarom hij of zij wil (of moet) stoppen met de opleiding. De trajectbegeleider start dan een verzoeningsprocedure op van maximum drie weken. In die periode probeert de trajectbegeleider een oplossing te vinden voor het probleem dat zich stelt. De leerling blijft ondertussen de lessen volgen en gaat ook naar de werkplek. Als er een oplossing uit de bus komt, dan zet de leerling de opleiding gewoon verder. In het andere geval wordt de opleiding beëindigd.  

Hoe sluit ik voor een leerling een overeenkomst af met een onderneming? 

Oe slutte kik d'overeenkomste met t bedrif? 

Zorg er eerst voor dat de onderneming waarmee je wil samenwerken erkend is. Hoe dat gebeurt, lees je hier

Wil je weten of de onderneming al erkend is? Dan kan je dit hier bekijken.   


Sluit daarna een overeenkomst af via www.werkplekduaal.be. De gegevens van de onderneming en van jouw school zijn hier al ingevuld. Genereer een contract met invulvelden en vul het verder aan. Laat het ingevulde contract ondertekenen door de onderneming, de leerling en de school.   

 

Welk type overeenkomst je moet afsluiten, hangt af van de opleiding die je aanbiedt.   

Meer info over de soorten overeenkomsten vind je hier.  

Is er een speciaal statuut voor trajectbegeleiders? 

Zin de trajectbegeleiders speciale? 

Nee. Trajectbegeleider is een rol die leerkrachten opnemen. Voor trajectbegeleiders is het personeelsstatuut van onderwijspersoneel gewoon van toepassing.  


Hoeveel opdrachturen een trajectbegeleider toegewezen krijgt, wordt bepaald door de directie. Op dit ogenblik zijn er daarover nog geen richtlijnen. 

Kan ik als trajectbegeleider opleidingen volgen? 

Woar kanne kik als begeleider bieleren? 

Vanuit elke koepelorganisatie werd een professionaliseringstraject ontwikkeld. Als je hier meer info over wilt, neem je best rechtstreeks met hen contact op.  

 

Dit zijn de contacpersonen van de verschillende koepelorganisaties:  

Kan ik als leerkracht of trajectbegeleider ook een bedrijfsstage doen?  

Ik wille wok een stage doen… 

Jazeker, je kan als leerkracht ook zelf even ervaring opdoen in een bedrijf.  Het Departement Onderwijs en Vorming heeft hiervoor alles uitgewerkt wat je nodig hebt. Zo kan je gebruik maken van een modelovereenkomst die je afsluit met je stagebedrijf.  

 

Ook is er een systeem uitgewerkt zodat er vervanging is voor de leerlingen in school. Concreet komt tijdens je afwezigheid een ervaren organisatie kosteloos activiteiten doen om de ondernemingszin, creativiteit en ondernemerschap van je leerlingen te stimuleren. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.  

 

Op deze pagina vind je hoe alles concreet in zijn werk gaat en meer informatie over de vervangende activiteiten en de modelovereenkomst.